نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش در آغوش زندگی- قسمت 5 آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 8 بهمن 1399 ساعت: 06:15 | مدت: 15 دقیقه


تهیه كننده: مهدی نمینی مقدم كارگردان: مهرداد مهماندوست هنرمندان: فریبا طاهری، بهناز بستان دوست نویسنده: مرضه بامیری

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو