نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش خط شكن- قسمت 28 آرشیو برنامه ای

سه شنبه 5 اسفند 1399 ساعت: 08:15 | مدت: 15 دقیقه


تهیه كننده: فرشاد آذرنیا كارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: محمد شریفی مقدم، شهریار حمزیان، شمسی صادقی نویسنده: عباس اقسامی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو