نسخه آرشیو پخش آرشیو

بلوای كذاب- قسمت 5 آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 14 مهر 1400 ساعت: 03:00 | مدت: 30 دقیقه


تهیه كننده: مهتاب امینی كارگردان: ندا هنگامی هنرمندان: علی اصغر دریایی، عبدالعلی كمالی نویسنده: مرضیه رشیدبیگی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو