نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش آشنای غریب- قسمت 4 آرشیو برنامه ای

سه شنبه 20 مهر 1400 ساعت: 05:30 | مدت: 30 دقیقه


تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد كارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: فریبا طاهری، علی میلانی نویسنده: عباس اقسامی\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو