نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش دیدار در وقت اضافه- قسمت 6 آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 29 مهر 1400 ساعت: 02:00 | مدت: 30 دقیقه

یوسف كه در زمان دانشجویی سمپات تشكیلات كمونیستی بود تحت تاثیر سید كاظم از تشكیلات بُرید و با شروع جنگ به جبهه رفت. پرویز و گروهكش سعی كردند تا سید كاظم را ترور كنند اما موفق نشدند. از سوی دیگر رویا خواهر یوسف كه به همسری بهرام درآمده بود خیلی زود متوجه شد كه او تنها پوشش فعالیت های مسلحانه ی بهرام و تشكیلات است. خبر بارداری رویا باعث عصبانیت بهرام شد. و رویا تصمیم گرفت كه دیگر به دستورات تشكیلات عمل نكند. پرویز با فهمیدن این موضوع تصمیم به كشتن رویا گرفت. در حالیكه یوسف از سید كاظم خواهش كرد تا رویا را پیدا كند. همان شب كسانی از طرف پرویز یوسف را ترور كردند...
تهیه كننده: فرشاد آذرنیا، كارگردان: میرطاهر مظلومی، هنرمندان: مسعود زنوزی راد، ناهید مسلمی، نویسنده: شهلا دباغی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو