نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش خاك من بوی محشر می دهد- قسمت 11 آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 27 مرداد 1400 ساعت: 03:30 | مدت: 30 دقیقه


تهیه كننده: شهلا نیساری كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: نورالدین جوادیان، شمسی صادقی نویسنده: رویا افشار

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو