نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش آشنای غریب- قسمت 5 آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 21 مهر 1400 ساعت: 05:30 | مدت: 30 دقیقه


تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد كارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: فریبا طاهری، علی میلانی نویسنده: عباس اقسامی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو