نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش آب و آتش- قسمت 4 آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 9 مهر 1399 ساعت: 01:00 | مدت: 30 دقیقه

یك، دو، پنج: كودكی گنگ و ناشنوا در خانه محبوس می شود و با آتش نشانی تماس می گیرد ولی نمی تواند آدرس خانه را به آتش نشانان بگوید
تهیه كننده: ژاله محمدعلی كارگردان: نازنین مهیمنی هنرمندان: شهریار حمزیان، سیما خوش چشم نویسنده: زهرا كولیوند

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو