نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش آن سیزده از عالم به در- قسمت 3 آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت: 23:45 | مدت: 14 دقیقه 59 ثانیه

شهریار در بازگشت از شهر قم به شهر تبریز زندگی اش را مرور می كند او یاد عشق و همسر از دست رفته اش عزیزه و هر آنچه بر او گذشت را مرور می كند
تهیه كننده: ژاله محمدعلی كارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: حمید منوچهری، سینا نیكوكار نویسنده: علی مست علی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو