نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش ریشه ها می مانند- قسمت 3(تكرار) آرشیو برنامه ای

سه شنبه 14 بهمن 1399 ساعت: 02:30 | مدت: 15 دقیقه

داستان این نمایش از رنج ها، شادی ها، مقاومت و مبارزات مردم تركمن می گوید. دولت قاجار با دسیسه های مختلف مانند گرفتن مالیات از مردم تهیدست غارت و چپاول به اسم تركمن ها، زندگی آنها را تلخ كرده است. گلدی مادخان كه مورد وثوق دیگر سران طوایف گوكلان است همه را برای كنار گذاشتن اختلافات و صلح و اتحاد دعوت می كند. وی در رسیدن به این هدف پسرش را از دست می دهد ولی همچنان بر اتحاد پا فشاری می كند و شیراله خان سران را به نردین دعوت می كند تا درباره اتحاد و یكپارچگی گفتگو كنند. هر چند آنها بارها از وی ضربه خورده اند اما در نهایت می پذیرند كه به نردین بروند این پذیرش در حالی انجام می شود كه طوایف بشدت از نظر تامین گندم و اقلامی دیگر در مضیقه هستند
تهیه كننده: ژاله محمدعلی كارگردان: جواد پیشگر هنرمندان: مهرخ افضلی، حمید یزدانی نویسنده: جواد پیشگر

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو