نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش جواد آل نبی- قسمت 7 آرشیو برنامه ای

جمعه 3 مرداد 1399 ساعت: 22:00 | مدت: 30 دقیقه

مامون خلیفه عباسی چاره را دوستی با امام جواد دانست و به امام محمد تقی پیشنهاد كرد كه با دخترش، ام فضل ازدواج كند.\r\nاین اتفاق در بین یاران امام و حتی خاندان عباسی با مخالفانی چند مواجه شد، با این حال ابن الرضا دعوت مامون را پذیرفتند و از مدینه راهی بغداد شدند. \r\nمامون كه قصد جنگیدن با رومیان را داشت، هدایت امور دارالخلافه را به برادرش معتصم واگذار كرد، اما اجل مهلتش نداد و در حین بازگشت به بغداد در اثر بیماری درگذشت و معتصم جایگزین او شد و روش او را ادامه داد و مناظرات متعددی برگزار كرد كه از جمله آنها مناظره با ابن ابی دواد بود كه جواد الائمه با اقتدار و تسلط بی نظری كه به همه امور داشتند، او و در واقع معتصم عباسی را سخت سرمشار كرد.\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو