نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش جشن اراده- قسمت 5 آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت: 10:45 | مدت: 15 دقیقه

عباس و چند كارگر دیگر به خاطر بیمه و پرداخت حقوق حاضر نیستند سر كار برگردند. غفور یكی از كارگرها در حین كار دچار برق گرفتگی میشود و همین موضوع كار خط تولید را كنسل می كند.
تهیه كننده: فرشاد آذرنیا كارگردان: سعیده فرضی هنرمندان: ایوب آقاخانی، مهدی نمینی مقدم نویسنده: مجید دیندار

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو