نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش آن سیزده از عالم به در- قسمت 1 آرشیو برنامه ای

سه شنبه 25 شهریور 1399 ساعت: 23:45 | مدت: 14 دقیقه 59 ثانیه

برشی از زندگی شهریار
تهیه كننده: ژاله محمدعلی كارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: حمید منوچهری، سینا نیكوكار نویسنده: علی مست علی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو