نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش روز عزیز- قسمت 3 آرشیو برنامه ای

دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت: 23:45 | مدت: 14 دقیقه 59 ثانیه


تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: بهادر ابراهیمی، حمید یزدانی، راضیه مومیوند نویسنده: هاجر كوشكی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو