نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش جشن اراده- قسمت 3 آرشیو برنامه ای

دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت: 10:45 | مدت: 15 دقیقه

مهندس همایون سازگار برای راه اندازی كارخانه رب با حاج آقا اسداللهی قرار میگذارد. كارگرهای زیادی چشم انتظار راه اندازی خط تولید هستند كه اسم یكی از آنها عباس معصومی است و...
تهیه كننده: فرشاد آذرنیا كارگردان: سعیده فرضی هنرمندان: ایوب آقاخانی، مهدی نمینی مقدم نویسنده: مجید دیندار

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو