نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش برادر- قسمت 5 آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 8 مرداد 1399 ساعت: 23:45 | مدت: 14 دقیقه 59 ثانیه

همه چیز برای اجرای عملیات مهیاست. همایون و دخترش، مهناز كه تكنسین كامپیوتر است، در اتاق فرماندهی هستند و قرار است با نفوذ در برنامه های رایانه ای نیروگاه هسته ای، آن را منفجر می كنند. ولی زمانی كه قرار است همه چیز تمام شود، به یكباره ارتباط آنها با نیروگاه قطع می شود و هر دو بعد از یك درگیری، هر دو دستگیر می شوند. در ادامه، رامین و راحله در حالیكه سوار هواپیما هستند و قصد فرار دارند، دستگیر می شوند. مادر و خالۀ رامین از ماجرا بی خبر هستند و آنها از دست رامین ناراحت هستند. ولی از خواستۀ خود عقب نشینی نمی كنند و قصد دارند برای نادر آستین بالا بزنند و برایش زن بگیرند.
كارگردان: نازنین مهیمنی نویسنده: اكبر خردچشم

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو