نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش برادر- قسمت 2 آرشیو برنامه ای

یکشنبه 5 مرداد 1399 ساعت: 23:45 | مدت: 14 دقیقه 59 ثانیه

مادر و خالۀ رامین به این نیت كه او در ایران ماندگار می شود و دیگر به آلمان برنمی گردد، قصد دارند برایش همسری انتخاب كنند. غافل از اینكه رامین هیچ تصمیمی مبنی بر ماندن در ایران ندارد. از طرفی، برادر رامین، یعنی نادر كه به عنوان مهندس تأسیسات هسته ای مشغول به كار است، وقتی لپ تاپ به سرقت رفته اش را از محسنی، مسئول حراست نیروگاه می گیرد، خوشحال می شود. این در حالی است كه مهراد همایون، سر دستۀ منافقین در ایران، همراه افرادش در حال تدارك یك عملیات تروریستی هستند كه به نوعی به لپ تاپ رامین و نیروگاه هسته ای مربوط می شود.
كارگردان: نازنین مهیمنی نویسنده: اكبر خردچشم

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو