نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش پایانی برای یك آغاز- قسمت 7 آرشیو برنامه ای

جمعه 8 مرداد 1400 ساعت: 02:30 | مدت: 30 دقیقه

صنم درباره منصرف شدن از ازدواج با پدرش صحبت می كند. آقای محبی كه نگران وضعیت روحی همسرش است از صنم می خواهد تا درباره این مشكل فعلا به مادرش چیزی نگوید. با خبر شدن آقای سعادتی از عدم تمایل سعید به پیگیری كارهای مراسم عقد، منجر به درگیری لفظی میان پدر و پسر می شود و نهایتا بستری شدن سعادتی در بیمارستان و....
تهیه كننده: ژاله محمدعلی كارگردان: مینو جبارزاده هنرمندان: حمید یزدانی، مجید حمزه نویسنده: مهسا پیروزفر

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو