نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش پایانی برای یك آغاز- قسمت 5 آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 6 مرداد 1400 ساعت: 02:30 | مدت: 30 دقیقه

پزشك به سعادتی اطلاع میدهد كه باید هر چه زودتر قلبش را جراحی كند و سعادتی تصمیم می گیرد تا هر چه سریعتر مراسم ازدواج سعید و صنم را برگزار كنند....
تهیه كننده: ژاله محمدعلی كارگردان: مینو جبارزاده هنرمندان: حمید یزدانی، مجید حمزه نویسنده: مهسا پیروزفر

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو