نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش تونل- قسمت 2 آرشیو برنامه ای

یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت: 10:45 | مدت: 15 دقیقه

منوچ به همراه برادرزن هایش در زندان است و داستانش را برای نگهبان تعریف میكند آنها برای دزدی بانكی را انتخاب كردند كه دیوار به دیوار كلوچه فروشی تهمینه بود.
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: نورالدین جوادیان، مهدی طهماسبی نویسنده: آشا محرابی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو