نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش ایران خانوم- قسمت 5 آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 19 خرداد 1400 ساعت: 17:30 | مدت: 30 دقیقه


تهیه كننده: ژاله محمد علی كارگردان: محمد عمرانی هنرمندان: نازنین مهیمنی، پری امیرحمزه نویسنده: نرگس الهی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو