نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش تونل- قسمت 4 آرشیو برنامه ای

سه شنبه 17 تیر 1399 ساعت: 10:45 | مدت: 15 دقیقه

منوچهر به همراه برادر زن هایش در زندان است داستان زندانی شدن شان را برای نگهبان تعریف می كند كه چطور نقشه دزدی از بانك سر از لباس فروشی در می آورند
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: نورالدین جوادیان، مهدی طهماسبی نویسنده: آشا محرابی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو