نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش زادگاه- قسمت 6 آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت: 08:45 | مدت: 15 دقیقه

در نهایت پدر به همراه پسر كوچكتر و دخترعمو به جنوب باز می گردد. یوسف كه ناخواسته آلوده كارهای خلاف خان بیگی شده دچار تحول می شود و بس از افشای خلاف كاری های خان بیگی و بازداشت او, تصمیم می گیرد به شهر خود بازگردد.
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد كارگردان: سعیده فرضی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو