نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش تنها در تاریكی- قسمت 2 آرشیو برنامه ای

یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت: 17:00 | مدت: 30 دقیقه

ماركسفیشر خلبانی ست كه بهمراه خواهرش برای استراحت به دهكده لیمستوك می رود. و همسایه آنها مگی سیمونس بعد از مهمانی بخاطر سردرد از كپسول های سیانور استفاده می كند و....

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو