نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش زادگاه- قسمت 5 آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت: 08:45 | مدت: 15 دقیقه

پدر یوسف سفری به جنوب و دیدار دوستان قدیمی خود كه همگی در تلاش بازسازی خانه های خود هستند از فروش زمین منصرف می شود و همین امر موجب كشمكشی بین پدر و پسر می شود. در نهایت پدر به همراه پسر كوچكتر و دخترعمو به جنوب باز می گردد. یوسف كه ناخواسته آلوده كارهای خلاف خان بیگی شده دچار تحول می شود
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد كارگردان: سعیده فرضی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو