نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش بیراهه- قسمت 5 آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت: 05:15 | مدت: 15 دقیقه

نادر و نرگس در بیمارستان بستری می شوند. در بیمارستان دكتر جوانی برای آنها از راههای علمی بارداری می گوید و آنها را به مركزی تخصصی با پزشكان كاربلد معرفی می كند.
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد كارگردان: رامین پورایمان

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو