نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش بر بال فرشتگان- قسمت 4 آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت: 00:00 | مدت: 15 دقیقه

در جریان حوادث 15 خرداد سال 42 كه به كشتار مردم قم و دستگیری امام خمینی (ره) منجر میشه، طلبه ای به نام سید رسول به خاطر اصابت گلوله زخمی شده. اون با كمك فردی به نام عبدالله به روستایی برده شده و در انباری خانۀ پدر عبدالله پنهان میشه. ولی خیلی زود، اهل خانه متوجه حضورش میشوند. هرچند همه از این اتفاق ترس دارند، اما مش مرتضی كه پدر خانواده باشه، مصمم هست تا زمانی كه سید رسول حالش خوب نشده، از اون نگهداری كنه. مش مرتضی به سراغ حكیم باشی ده، میرزا عباس میره بلكه گلوله رو از پای سید رسول دربیاره. میرزا عباس در ابتدا مخالفت می كنه، ولی سرانجام به خونۀ مش مرتضی میاد و با كمك اهل خونه و تجربه ای كه از قبل داشته، گلوله رو از پای سیدرسول درمیاره. حال جسمی این طلبۀ جوان چندان مساعد نیست و این در حالی است كه یكی از اهالی به نام تیمور، كه سابقۀ خبرچینی هم داره، به میرزا عباس هشدار میده، به خاطر اتفاق های پنهانی كه در روستا افتاده، دیر یا زود سر و كلۀ ساواكی پیدا خواهد شد.
كارگردان: نازنین مهیمنی نویسنده: اكبر خرد چشم

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو