نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش بهشت- قسمت 3 آرشیو برنامه ای

دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت: 00:30 | مدت: 30 دقیقه

داستان زندگی دو برادر به نامهای ایرج و تورج
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد كارگردان: میكائیل شهرستانی هنرمندان: مهین نثری، امیر فرحان نیا نویسنده: فرهاد امینی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو