نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش رقابت تنگاتنگ(تكرار) آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 3 شهریور 1400 ساعت: 16:30 | مدت: 15 دقیقه

موقعیت های طنز گونه كه به بررسی مشكلات افراد در زندگس شخصی شان میپردازد و....
تهیه كننده: محمد مهاجر كارگردان: مهرداد عشقیان هنرمندان: شیما جانقربان، راضیه مومیوند نویسنده: یاسمن شكرگزار

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو