نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش بیراهه- قسمت 6 آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت: 05:15 | مدت: 15 دقیقه

نادر و نرگس از طریق همسایه ها و اطرافیانش سعی می كند با مراجعه به آدمهای مختلف از راههای غیر علمی و با توسل به خرافات و داروهای غیر واقعی باردار شود اما برایشان اتفاقات بدی می افتد.
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد كارگردان: رامین پورایمان

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو