نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش آخرین سفر- قسمت 4 آرشیو برنامه ای

سه شنبه 27 خرداد 1399 ساعت: 06:15 | مدت: 15 دقیقه

حمید میخواهد به سفر برود تا مشكل مالی كه برایش در كار پیش آمده را حل كند. او به همراه همسرش به بم زادگاهش میرود و....
تهیه كننده: مهتاب امینی كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: مهرخ افضلی، امیر منوچهری نویسنده: مریم امینی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو