نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش زادگاه- قسمت 7 آرشیو برنامه ای

جمعه 30 خرداد 1399 ساعت: 08:45 | مدت: 15 دقیقه

یوسف پسر جوانی است كه از اوایل جنگ تحمیلی به همراه بازماندگان خانواده، پدر، برادر كوچكتر و دختر عمویش ساكن تهران شده و در بنگاه معاملات ملكی خان بیگی كار می كند. خان بیگی زمین های جنوب را با قیمت ناچیزی از مهاجرین می خرد. یوسف كه آرزوی خرید خانه ای در تهران و ازدواج با دختر عمویش را دارد سرانجام پدرش را راضی می كند تا زمینی را كه در جنوب دارد بفروشد. پدر ضمن سفری به جنوب و دیدار دوستان قدیمی خود كه همگی در تلاش بازسازی خانه های خود هستند از فروش زمین منصرف می شود و همین امر موجب كشمكشی بین پدر و پسر می شود. در نهایت پدر به همراه پسر كوچكتر و دختر عمو به جنوب باز می گردد. یوسف كه ناخواسته آلوده كارهای خلاف خان بیگی شده دچار تحول می شود و پس از افشای كارهای خان بیگی و بازداشت او، تصمیم می گیرد به شهر خود بازگردد.
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد كارگردان: سعیده فرضی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو