نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش تغییر- قسمت 6 آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 8 خرداد 1399 ساعت: 03:45 | مدت: 15 دقیقه

كامران و سمیه زوجی جوان به ساختمانی جدید اسباب كشی كرده اند و در همان ابتدا متوجه حساسیت های مدیر ساختمان طاهره خانوم میشوند. كامران آدم بسیار وسواسی است و به همین دلیل با سمیه دعوا میكند و او نیز قهر كرده خانه را ترك می كند....
تهیه كننده: ژاله محمدعلی كارگردان: مینو جبارزاده هنرمندان: فریده دریامج، ناهید مسلمی نویسنده: اكبر خردچشم

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو