نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش آواردگاه مهر و كین- قسمت 4 آرشیو برنامه ای

سه شنبه 23 شهریور 1400 ساعت: 03:00 | مدت: 30 دقیقه


تهیه كننده: محمود احمدی كارگردان: میكائیل شهرستانی هنرمندان: عباس شادروان، اسماعیل بختیاری نویسنده: عباس شادروان

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو