نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش تنها در تاریكی- قسمت 5 آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت: 17:00 | مدت: 30 دقیقه

ماركس فیشر خلبانی ست كه به همراه خواهرش برای استراحت به دهكده لیمستوك می رود و همسایه آنها مگی سیمونس بعد از مهمانی به خاطر سردرد از كپسول های سیانور استفاده می كند و كشته می شود. مدتی بعد خدمتكار خانه با ضربه ای به سرش كشته می شود و ...

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو