نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش تونل- قسمت 5 آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت: 10:45 | مدت: 15 دقیقه

بعد از اینكه آنها در مغازه لباس فروشی سر درمی آورند و راهی زندان میشوند. آنها در زندان شیرینی پزی را یاد میگیرند تا بعد از آزادی در كلوچه فروشی تهمینه كار كنند. از طرفی تهمینه از ناهید دوستش میخواهد كمك حالش باشد
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: نورالدین جوادیان، مهدی طهماسبی نویسنده: آشا محرابی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو