نسخه آرشیو پخش آرشیو

به روایت تعزیه- قسمت 12 آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت: 22:30 | مدت: 30 دقیقه

مجلس تعزیه شهادت امام حسن (ع)
تهیه كننده: ساجد قدوسیان راوی: احمد گنجی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو