نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش روز عزیز- قسمت 1 آرشیو برنامه ای

شنبه 22 شهریور 1399 ساعت: 23:45 | مدت: 14 دقیقه 59 ثانیه

آتش به زندگی ام افتاد، دار و ندار من و شریكم سوخت، شریكم، از من شاكی شد باید خسارت می دادم، من توان پرداخت خسارت نداشتم، قبیله ام هم توان حمایت نداشت، قبیله ی شریكم اعلام جنگ كرد، راضی به جنگ و خونریزی نبودم، شریكم، به جبران خسارت من و سمانه را به تاجر برده فروش فروخت \r\nآرزویم این است كه من و سمانه آزاد شویم اما چه كسی ما رابه این آرزوی بزرگ می رساند.
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: بهادر ابراهیمی، حمید یزدانی، راضیه مومیوند نویسنده: هاجر كوشكی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو