نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش چهل و هشت ساعت- قسمت 7 آرشیو برنامه ای

جمعه 9 خرداد 1399 ساعت: 14:30 | مدت: 30 دقیقه

سیروس قادری رئیس شركت به كارمند خوش نام و با سابقه خودش كمال مودت خبر میدهد به زودی به ریاست شركت برگزیده میشود اما...
كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: احمد گنجی، نورالدین جوادیان نویسنده: مجید حیدری

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو