نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش آخرین سفر- قسمت 3 آرشیو برنامه ای

دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت: 06:15 | مدت: 15 دقیقه

به خاطر بدهكاری حمید به بانك، طلاق آنها به عقب می افتد و درست در روز جدایی حمید متهم میشود و طلاقشان بهم میخورد و....
تهیه كننده: مهتاب امینی كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: مهرخ افضلی، امیر منوچهری نویسنده: مریم امینی\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو