نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش حاتم- قسمت 4 آرشیو برنامه ای

سه شنبه 5 مرداد 1400 ساعت: 01:00 | مدت: 30 دقیقه

رضا سال‌ها بعد پزشك متخصص موفقی شده، ولی همچنان غصه‌ حال و روز حاتم را می‌خورد. چند بار برای دوستش كار جور می‌كند، اما هیچ كدام از این كارها به نتیجه‌ای كه باید ختم نمی‌شوند. حاتم دیگر آه در بساط ندارد و در یكی از دیدارها ادعا می‌كند باید همین چند كتابی كه طی سال‌ها و با مرارت جمع كرده را هم بفروشد. رضا مانعش می‌شود...
نویسنده: امیرعطا جولایی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو