نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش دردسر آرامش- قسمت 3 آرشیو برنامه ای

دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت: 04:15 | مدت: 15 دقیقه

خانم آرامش در زندگی زناشوی اش دچار مشكل شده و میخواهد جدا شود پسرش بهروز میخواهد با دختری به نام شبنم ازدواج كند و خانم آرامش با پسرش مخالفت می كند
تهیه كننده: ژاله محمدعلی كارگردان: مینو جبارزاده هنرمندان: فریبا متخصص، علی اصغر دریایی نویسنده: حسین یعقوبی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو