نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش دردسر آرامش- قسمت 4 آرشیو برنامه ای

سه شنبه 17 تیر 1399 ساعت: 04:15 | مدت: 15 دقیقه

خانم آرامش و همسرش بعد از 32 سال میخواهند جدا شوند و پسرشان بهروز میخواهد با دختری به نام شبنم ازدواج كند و شبنم بدون اینكه بداند نزد خانم آرامش برای مشاوره میرود
تهیه كننده: ژاله محمدعلی كارگردان: مینو جبارزاده هنرمندان: فریبا متخصص، علی اصغر دریایی نویسنده: حسین یعقوبی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو