نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش زادگاه- قسمت 4 آرشیو برنامه ای

سه شنبه 27 خرداد 1399 ساعت: 08:45 | مدت: 15 دقیقه

یوسف سرانجام پدرش را راضی می كند تا زمینی را كه در جنوب دارد بفروشد. پدر ضمن سفری به جنوب و دیدار دوستان قدیمی خود كه همگی در تلاش بازسازی خانه های خود هستند از فروش زمین منصرف می شود و همین امر موجب كشمكشی بین پدر و پسر می شود....
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد كارگردان: سعیده فرضی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو