نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش ریچارد سوم- قسمت 2 آرشیو برنامه ای

یکشنبه 7 شهریور 1400 ساعت: 05:30 | مدت: 30 دقیقه


تهیه كننده: محمود احمدی كارگردان: میكائیل شهرستانی هنرمندان: شهین نجف زاده، علی اصغر دریایی رادیو: مریم تاجیك

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو