نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش جواد آل نبی- قسمت 4 آرشیو برنامه ای

سه شنبه 31 تیر 1399 ساعت: 22:00 | مدت: 30 دقیقه

تلاش مامون برای این كه به متفكران مخالف تشیع میدان بدهد تا به امام محمد تقی و حقانیتش آسیب وارد كند، با رهنمودهای امام محمد تقی به یارانش، خنثی شد. \r\nضمن این كه حضرت جواد در مناظره ای با یحیی ابن اكثم كه دانشمند برتر دورن مامون عباسی است، آن چنان او را وادار به سكوت كرد كه همگان حتی مامون عباسی در علم و معرفت الهی حضرت امام محمد تقی یقین یافتند، به طوری كه مامون از امام دعوت كرد تا در بغداد بمانند و مشاور خلیفه شوند\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو