نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش در جمعیت گم شد- قسمت 5 آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 15 دی 1400 ساعت: 02:30 | مدت: 30 دقیقه


تهیه كننده: ژاله محمدعلی كارگردان: بهرام سروری نژاد هنرمندان: محسن بهرامی، نورالدین جوادیان نویسنده: صادق وفایی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو