نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش سلام ژنرال- قسمت 5 آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 15 دی 1400 ساعت: 03:00 | مدت: 30 دقیقه


تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد كارگردان: مهدی طهماسبی هنرمندان: اصغر دریایی، امیر فرحان نیا نویسنده: فاطمه حسنوند

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو