نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش از مكه تا بقیع- قسمت 21 آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 16 دی 1400 ساعت: 17:30 | مدت: 30 دقیقه

این برنامه در قالب روایی نمایش به زندگی حضرت زهرا و روایت های مختلف از سیره و زندگی آن حضرت\r\n \r\n
تهیه كننده: محسن جواهری نویسنده: سهیلا خدادادی كارشناس: خانم دكتر نیره اخوان گوینده: نگین خواجه نصیر

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو