نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش استرداد- قسمت 3 آرشیو برنامه ای

دوشنبه 13 دی 1400 ساعت: 03:30 | مدت: 30 دقیقه


تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد كارگردان: میرطاهر مظلومی هنرمندان: بیوك میرزایی، نوشین حسن زاده نویسنده: سیمین بنایی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو